Podporili nás v roku 2022

Vďaka týmto firmám a partnerom funguje občianske združenie Young Hockey Košice a deti majú bližšie k športu ;)